четвъртък, 31 май 2018 г.

Каква полза имат бранд мениджърите и агенциите едни от други?

 
Отношенията между бранд мениджърите и агенциите са в състояние на спад. Мениджърите се оплакват, че агенциите не спазват обещанията си, а агенциите винаги заявяват, че мениджърите нямат стратегическо мислене, за да осигурят правилна посока.

Проблемът между марките и агенциите е разлика в разбирането.

Бранд мениджърите, не разбират агенциите и смятат, че те само предлагат „решения“, които не решават реалните проблеми на марката.

От своя страна, агенциите не разбират търговските марки и смятат, че са жертви на несправедливо намаляване на разходите, лоши съвети и лоши клиенти.

 

 

Маркетингова стратегия

 

 Бранд мениджърите трябва:

 • да разберат какво е текущото състояние на компанията им;
 • да определят дългосрочни и краткосрочни цели;
 • да съгласуват целите си относно стойността на марката, продажбите, пазарния дял, печалбата и удовлетвореността на клиентите;

След това мениджърите имат четири задачи:
 1. Да помогнат за постигане на посочените по-горе цели
 2. Да съставят план как да бъдат постигнати целите
 3. Да докладват за напредъка на тези цели
 4. Да поставят подходящият маркетингов капацитет за постигане на целите

 

Какво мотивира бранд специалистът?

 


Мотивацията е базирана на поставените бизнес цели, като например:
 • Увеличаване на приходите
 • Увеличаване на пазарния дял
 • Намаляване на разходите
 • Повишаване на стойността на марката
 • Удовлетворяване на клиентите

 

Какво мотивира агенциите?

 

Агенциите са насочени към две основни цели:
 • Увеличаване на приходите
 • Изграждане на положителна репутация на агенцията

 

Решението:

 


Независимо от различията помежду си търговците на марки и агенциите трябва да работят заедно. Но как ще стане това? Ето няколко съвета:
 1.  Бранд мениджърите трябва да споделят своите маркетингови планове и бюджети с агенциите. Разкриването на мотивацията на марката, ще позволи на персоналът на агенцията да разбере какво се опитва да постигне марката и да даде целта на връзката с агенцията.
 2. Агенциите трябва да говорят по-малко за кампаниите си и повече затова как агенцията ще помогне на марката да постигне целите си.
 3. Прозрачността и честността трябва да бъдат в основата на връзката между бранд мениджърите и агенциите.
 4. На агенциите трябва да бъде заплащано справедливо за работата, която вършат.

Когато, бъдат установени добри взаимоотношения, двете страни ще имат обща програма за успех и ще могат да се съсредоточат върху следващите стъпки за постигане на целите.  


Автор:
Гергана Иванова 
Стажант Маркетингови проучвания


 
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар