четвъртък, 3 май 2018 г.

Влиянието на GDPR върху дигиталния маркетинг

На практика GDPR оказва въздействие върху дигиталния маркетинг и рекламирането по малко по-различен начин. Ако повечето маркетингови дейности днес (имейл,SMS и т.н.) вече разчитат на някаква форма на отказ, то дигиталната реклама живее в сива зона, където нуждата от съгласие зависи до голяма степен от вида дейност/обработка, която маркетинговата компания иска да извърши.

Организациите разчитат основно на легитимен интерес, а не на съгласие, и до голяма степен това най-вероятно ще продължи и след GDPR. Идеята, че рекламодателите ще трябва да получат съгласие за всякакъв вид рекламиране на персонализирани реклами, не е практична поради трудността свързана с получаването, съхраняването и реализирането на съгласие в мащаб. Това означава, че маркетинг специалистите трябва да разберат по-добре какво позволява легитимният интерес, къде е достатъчно и какви са неговите граници.

Параметрите на кампаниите ще определят къде е достатъчен легитимният интерес и къде ще е нужно съгласие. Търговците ще трябва да потърсят комбинация от фактори като:
  • Цел на обработката. Обработката съответства ли на първоначалната цел, за която са събрани данните?
  • Ниво на насочване. Как се извършва обработката - лично или на ниво клъстер?
  • Видът на обработката. Какво е нивото и въздействието на автоматизираното вземане на решения?
  • Резултат от обработката. Има ли риск обработката да причини предразсъдъци у потребителя? Може ли потребителя да очаква резултата от обработващата дейност?

Автор: 
Гергана Иванова
Стажант Маркетингови проучвания

Няма коментари:

Публикуване на коментар