сряда, 23 май 2018 г.

Как да измерим и увеличим потребителското внимание онлайн
С целият шум, който се вдига онлайн е почти невъзможно да прегледате правилно всички марки, които следвате онлайн. Дори, ако видите нещо – ще го помните ли един ден по-късно? 

Много често хората не могат да си спомнят последния пост, свързан с дадена марка, който са прочели във Facebook или Instagram. Това се дължи на това, че вниманието им не е било приковано достатъчно. 

 

Съдържание на уебсайтове 

 


За дигиталните издатели или всяка марка, която поставя съдържание на собствения си уебсайт, традиционните изгледи на страницата и уникалните посетители се използват за отчитане на успеха. Тези данни, обаче показват само колко хора са посетили сайта, но не и до колко хора всъщност е достигнало съдържанието.

Тези данни не представляват реална мярка, затова какво точно е въздействието на съдържанието върху потребителя.

Показателите за внимание пък позволяват на издателите да виждат как се държи потребителя през цялата сесия. Това позволява да се види нивото на интерес към различни статии или категории, както и дали това води до ангажиране на други места в сайта.

Времето е друг показател, който показва колко време посетителят прекарва на страницата, преди да отиде някъде другаде.


 

Дигитални и дисплейни реклами

 

 

Когато става въпрос за измерване на успеха на рекламите онлайн, най-често се използват имресиите и честотата на кликване. Те обаче имат доста голям обхват, който показва колко потребители получават реклами и колко ги конвентират (това са две крайности).

Според Google, измерването на видимостта и чуваемостта може да осигури по-добра представа за рекламния успех. Това е така, защото потребителите, които виждат и чуват реклами, обикновено са по-информирани за марката, обръщат и повече внимание и така се постига по-висока степен на рекламиране, в сравнение с потребителите, които или само чуват или само виждат дадена реклама.

 

 

Социално съдържание

 

 

В социалните медии съдържанието лесно може да „се промъкне“ през мрежата и също толкова лесно да бъде игнорирано. В резултат на това е от значение търговците да се впускат по-задълбочено в показателите за ангажираност и да оставят на по-заден план основните почитатели и последователи.

Коментарите и споделянията например, могат да покажат много повече информация за това колко внимание се отделя на рекламата. Споделянията показват дали даден потребител би препоръчал даденият продукт, докато коментарите показват настроението на потребителите спрямо дадената марка, било то положителни или отрицателни. В двата случая, нивото на взаимодействие показва, че потребителят е инвестирал.

Тъй като съдържанието често може да се споделя и да не се разглежда, кликванията са жизненоважен знак за интереса и вниманието на потребителите. 

 

 

Как могат марките да приковат вниманието към себе си ?

 

 

В свят на изключително много новини и постоянно използване на мобилни устройства- да се задържи вниманието на потребителите е все по-трудна задача. Чрез проучване е установено, че през 2000г вниманието на потребителите е било 12секунди, а през 2015г то е 8секунди. Изводът, който може да се направи е, че когато съдържанието онлайн нараства, вниманието на потребителите се понижава.

 

 

Ето някои основни начина за повишаване на вниманието при различните канали:

Съдържание на уебсайтове:

  • Уверете се, че времето за зареждане е бързо, а сайтовете са без бъгове.
  • Направете ваше проучване и разберете защо потребителите избират вашия сайт, какво ги интересува и каква е нагласата им към вашата марка.

Реклами: 

  • Уверете се, че сте насочили рекламата си към правилната целева аудитория.

Социални медии: 

  • Направете съдържанието визуално. Така то ще привлече вниманието по много по-въздействащ начин.
  • Усъществете разговор. Така ще насърчите коментарите и споделянията.  


Автор:
Гергана Иванова
Стажант Маркетингови проучвания    


 


 

 Няма коментари:

Публикуване на коментар