четвъртък, 10 май 2018 г.

GDPR и рекламирането в социалните мрежи: Какво ще се промени?Интересен аспект на това как GDPR ще засегне маркетинговите отдели е начинът, по който социалните медийни платформи планират да променят начина, по който обработват личните данни, за да се съобразят с Регламента.


Най-важната разпоредба, която засяга маркетинговата употреба на социалните медии, е начинът, по който фирмите ще търсят съгласие да използват или съхраняват данните на потребителите.


Ще разгледаме как социалната мрежа Facebook възнамерява да се справи с новия закон за защита на личните данни и какво означава това за рекламодателите.

В повечето случаи Facebook ще служи като администратор на данни, което означава, че трябва да спазва правилата на GDPR за това как събира и използва лична информация.

Процесорът на данни е лице, което обработва данни от името на администратора на данни. Процесорът определя целта и начина, по който да се обработват данните, но няма никаква отговорност или контрол върху тези данни.


Като процесор на данни, Facebook има ограничен набор от отговорности, главно по отношение на безопасността на обработените данни.

Такъв е случаят, когато компаниите използват персонализирана аудитория –списъци с клиенти (които фирмите имат в своята база данни), които могат да използват за насочване на реклами във Facebook. Друг случай е, когато Facebook обработва данни от кампании от името на компанията, за да им даде представа за ефективността на кампаниите.Данните са всичко в областта на рекламата и маркетинга. Те дават поглед върху потребителите: кои са те, какво харесват и какво искат от компанията. С всички блестящи неща, които данните за потребителите могат да предложат на маркетинга и рекламната индустрия, има и хора с лоши мотиви, които искат да получат тази ценна информация. Затова е важно да се знае,че GDPR не цели да затрудни различните компании, а има за цел да предпази всички нас.


Автор: 
Гергана Иванова
Стажант Маркетингови проучвания 


Няма коментари:

Публикуване на коментар