сряда, 5 юли 2017 г.

МОЗЪЧНА АТАКА – сила и метод за развиването на творчески идеи.Мозъчната атака, също позната като брейнсторминг (brainstorming), е техника за излъчване на творчески идеи за решаване на специфични въпроси и за повишаване на творческото мислене.
Методът има две основни цели: да разчупи навичното мислене и  да произведе съвкупност от идеи за решаване на творчески проблем.

Мозъчната атака най-често се използва при:
 • Разработване на рекламни стратегии и кампании;
 • Разработване на нови продукти;
 • Инвестиционни решения;
 • Усъвършенстване и видоизменяне на продукти и услуги и др.

Методът си остава най-ефективния за бързо откриване на спасителни и прогресивни за бъдещото развитие идеи, но съвсем не се свежда до свикване на съвещания.

Техниката протича по следния начин: група от 2-3 до 12 души се събират в необезпокоявана обстановка, определя се човек, които да записва предлаганите идеи (при по-малки групи това лице може да бъде някой от участниците); сесията се води от модератор (ръководител), който трябва да бъде лице, запознато с правилата за провеждане на метода.

Основни правила на метода са:
 • Идеите не се оценяват или критикуват по време на дискусията;
 • Свободно, неограничено мислене е препоръчително;
 • Важно е количеството идеи, не качеството;
 • Надграждане на идеите;
 • Всеки участник и всяка идея са важни.
Проектът на мозъчната атака има две фази: фаза на генериране на идеи и фаза на оценяване на идеи.

Съществуват обаче и два страха, които могат да възпрепятстват мозъчната атака:
 • Страх от грешки;
 • Страх от висшестоящи. 

Екип на Miracle Works


Няма коментари:

Публикуване на коментар