петък, 21 юли 2017 г.

Кои са трите основни открития по време на годишното допитване до имейл маркетолозите за 2017 г.Около 1200 маркетолога от цял свят са взели участие в тазгодишното единадесето издание на годишното изследването на имейл маркетинг индустрията. Те съобщават какви нови практики са приели и следвали, какви ресурси са заделили за имейл кампаниите си и как се справя като цяло този канал спрямо останалите.
Тази година при проучването са въведени нови въпроси: за употребата и използването на показатели, използването на изкуствен интелект и за дейността на предприятията при въздействието на Brexit.
При направата на задълбочения анализ експертите са стигнали до следните изводи:

Автоматизацията, персонализирането и оптимизацията на устройствата са трите ключовите теми, обсъждани от топ маркетолозите.

   Маркетолозите започват да се справят с автоматизацията, като на помощ им се притича развиващата и подобряваща се технология
Увеличаващото се използване на автоматизацията при маркетинга с имейли е една от най-говорените теми през тазгодишното проучване. Маркетолозите се опитват да подобрят възвръщаемостта си от инвестициите (ROI) като използват този канал, докато едновременно предлагат по-точно и добре насочено преживяване, отговарящо на интересите на абонатите им.


Фигура 1: Анкетираните могат да изберат до три отговора

Според Джорди ван Рийн, мениджър на електронни връзки с обществеността и консултант по електронни пощи в eMailMonday автоматизацията на маркетинга и имейл маркетинга се разрастват един към друг до такава степен, че доставчиците на технологии към електронните пощи да не разполагат с основни кампании за автоматизация.

2   Истинската персонализация по мащаб остава все още неуловима за много фирми, въпреки че все повече компании започват да се възползват от предимствата ѝ
Все още много малка част от бизнеса използва персонализацията на имейли правилно, но процентът постоянно расте. Делът на компаниите, които са заявили, че изпращат имейли спрямо индивидуалните дейности и предпочитания на своите клиенти, се е увеличил почти двойно – от 8% за миналата година на 15% за тази година. 71% от собствениците на тези фирми казват, че получават „отлични“ и „добри“ резултати от своите имейл кампании.


Персонализацията (30%) е сферата от имейл маркетинга, която анкетираните са избрали на фокус за 2017 г., като надминава автоматизацията на кампании с 2%. Автоматизацията е била приоритет номер едно за 2016 г.
Кат Пей, основател и старши консултант в Holistic Email Marketing, смята, че: „персонализацията по мащаб е сравнително лесна и не изисква големи усилия. Тя може да предостави на потребителите подходящи оферти и съдържание, предназначено специално за тях. То се основава на тяхното поведение от изминал период  от време (както по имейл, така и в мрежата). Персонализацията може и да улесни процеса на завършване на покупката и на плащането.“

3   Фирмите продължават да се адаптират към потребителското използване на различните видове устройства
Най-големият скок по отношение на усвояването на конкретна стратегия през тази година е оптимизацията на мобилни устройства. Почти три-четвърти (73%) от фирмите използват тази стратегия в сравнение с малко над две-трети (64%) от фирмите за миналата година. Това 14% увеличение показва, че маркетолозите все още се адаптират към използването на мобилни устройства дори 10 години след дебюта на първия iPhone, с който започва ерата на умните телефони.


Според д-р Райз Канани, съосновател на Radiate b2b: "Проектирането и дизайнът за мобилни устройства са неща, които са приети като основна част от изграждането на имейл кампания днес. През последните няколко години делът на маркетолозите без стратегия за мобилни устройства почти намалява наполовина до само 10%.“
"Значим остава начинът на мислене извън обхвата на електронната поща - чрез целеви страници и чрез директно свързване към приложения, които имат съществено значение за увеличаването на процента на реализация при мобилните устройства."
„Дори подходът към оптимизация на имейли през мобилни устройства да не е подходящ и задължителен за всяка една фирма, не е лоша идея да се разработят различни подходи при имейл маркетинга за различните устройства“, смятат експертите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар