петък, 14 юли 2017 г.

Примери за персонализация на имайл кампании във България„Имейлът има най-високата възвращаемост от инвестицията (ROI) спрямо всеки наличен маркетингов канал“ - гласи скорошното проучване на VentureBeat. Ако обаче не изпращате кампании, които са подходящи за Вашите абонати, има много малка вероятност те да кликнат върху уеб сайта Ви и да извършат някаква покупка.
Ето тук идва и имейл персонализацията. Проучванията в тази област показват, че специалистите по маркетинг, които използват персонализацията, за да направят своите имейли по-подходящи, не само получават 2,5 пъти по-висока честота на кликвания, но също генерират и 6 пъти повече продажби от своите кампании. Те създават чувство на специалност и значимост в техните потребители.
Вижте няколко интересни примера за имейл персонализация от фирми на българския пазар: