вторник, 11 юли 2017 г.

Как да позиционираме търговската марка
По дефиниция „марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.“
Търговската марка може да бъде означена със следните символи:
·          - за нерегистрирана търговска марка;
·            - за нерегистрирана търговска марка, свързана с услугите;
·         ®  - за регистрирана търговска марка;

Позиционирането е един от основните процеси за успевамост на марката. Думата „позициониране“ навлиза в бизнеса след като Ал Риъс и Джек Траут я популяризират. Според тях това е процес, който не се състои в направата на продукта, а в насочването и контролирането на възприятието на хората към съответната марка. Позиционирането се извършва в съзнанието, където съществуват редица имена и марки, чиято цел е да изместят други.

Методите, които имиджмейкърите предприемат понякога се оказват неефективни за издигането на избрания продукт. Марката трябва да включва всички онези компоненти, които потребителите очакват. Трайното впечатление у клиента е водещо в нейното позициониране на пазара.
Информацията за правилното позиционриане се състои в следващите три групи:

  • Оценка на важността на отделните качества на продуктовата линия, търговска марка.
  • Преценка за съществуващите марки продукти.
  • Установяване не степента на изискванията на потребителите за идеалния продукт.


Развитието на марката зависи и от потребителската група. Когато тя е подбрана спрямо интересите на потребителя, продуктът ще попадне в ръцете на най-правилната аудитория. Тя ще открие потребностите от него и ще го превърне в своя ежедневна нужда. Вследствие на това съвпадение потребителският поток се разширява и спомага за подобряване имиджа на марката.

За да регистрирате вашата марка, трябва да се съобразите с някои от следните изисквания:

  • Марката трябва да притежава отличителен белег;
  • Марката трябва да указва вида, качеството, количеството и предназначението;
  • Марката не трябва да нарушава обществения ред;
  • Марката не трябва да противоречи и да подвежда потребителите;
Не забравяйте, че ако искате да спечелите голяма потребителска група, освен да се съобразите с всички изисквания за регистрация на марката, трябва да помислете за най-интересния подход, по който да я позиционирате на пазара. Не се възползвайте от идеите на вече познати имена, а измислете нещо по-иновативно и креативно.

Автор:
Василена Колева
Стажант ПР
Miracle Works 

Няма коментари:

Публикуване на коментар