сряда, 15 март 2017 г.

Какво трябва да знаете, преди да извършите покупка  


      1.Когато купуваме продукти или услуги на територията на Европейския съюз трябва да знаем, че търговецът трябва да ни предостави:
 •  ясна и точна информация за съответната стока или услуга, като тя трябва да включва основните характеристики на продукта (освен ако информацията не е очевидна или показана)
 •  общата цена (включваща дължимия данък, както и всички други такси)
 • разходите за доставка, ако има такива
 •  условията за плащане, доставка или изпълнение
 • самоличността на търговеца, включващо телефонния му номер и адрес
 •  продължителността на договора, ако е включен такъв.
     2. Ако пазаруваме: онлайн,по телефон,по католог за поръчка, по пощата или от амбулантен  търговец  преди да направим покупката, трябва да знаем,че търговецът трябва да ни предостави:
 • своя електронен адрес
 •  възможни ограничения за доставка в определени страни
 •  правото да се откажем от своята поръчка в срок от 14 дни
 • налични следпродажбени услуги
 • механизми за разрешаване на спорове при неизпълнение на една от страните
 •  номер на търговеца в търговския регистър
 •  професионално звание или сдружение, ако е приложимо 
      3.   Важно е да се знае, че не трябва да плащаме такси, за които не сме уведомени  напр. доставка или други услуги.
          4. Предварителната информация е част от договора, освен ако няма уговорка с търговеца за промяна на  условия, като също така договорите трябва да са написани на ясен и разбираем език и не трябва да включват неравноправни клаузи.
      5.Относно купуването на цифрово съдържание онлайн, като музика или видео, трябва да бъдем информирани с какъв хардуер или софтуер ще работи съдържанието и какви функции ще включва  (например дали е разрешено копирането за лични цели или използването подлежи на някакви географски ограничения).  
         6.Когато правим покупка онлайн или от амбулантен търговец трябва да получим потвърждение  за направената трансакция под формата на хартиен или друг траен носител (електронно съобщение, факс и съобщение в личния ви профил на уебсайта на търговеца)
      7.Следпродажбената комуникация, която е осигурена от търговците с цел връзка с потребителите, трябва да бъде таксувана по основната тарифа и това да бъде гарантирано то тях.

Автор: Елена Траянова 
Стажант Реклама 
Miracle Works 

Няма коментари:

Публикуване на коментар