сряда, 4 юли 2018 г.

Какво представлява "Продуктовият канибализъм"?Какво представлява "Продуктовият канибализъм"?


Продуктовият канибализъм представлява отрицателно въздействие на нов продукт на компанията, върху продажбите на съществуващи и свързани продукти. В тази ситуация новият продукт "изяжда" търсенето на текущия продукт, което може да намали общите продажби. Този натиск  може да окаже отрицателно въздействие както върху обема на продажбите, така и върху пазарния дял на съществуващия продукт.


  •           Разрушаване на "Канибализацията на пазара"
Наричан още наричан корпоративен канибализъм или пазарен канибализъм, сам по себе си той предизвиква спад в продажбите. Тази загуба на продажби се равнява на загубата на пазарен дял и идва от вътрешната среда на фирмата, а не от външната (конкурентен натиск). Следователно, пазарната канибализация настъпва тогава, когато нов продукт навлиза в пазара на вече съществуващ (по-стар) продукт. Чрез привличане на настоящи клиенти, вместо да улавя нови такива, този канибализъм на продукта би могъл да намали пазарния дял.
Ако не бъде осъзната навреме, пазарната канибализация може да навреди на компанията. Пазарният канибализъм принуждава преждевременния край на живота на съществуващия продукт. Продажбите се пренасочват към новия продукт, вместо да се търгуват на нов пазар, както е предвидено.


  •                     Използване на пазарната канибализация за „кражба“ на пазарен дял от конкурента
Понякога пазарният канибализъм може да бъде и положителна стратегия, използвана за увеличаване на пазарния дял. В този случай нейното използване може да помогне на една компания да улови пазарния дял на конкурент.
Например производител на мобилни телефони пуска нов модел смартфон на пазара, естествено продажбите на по-старите такива ще паднат. Новият модел обаче ще улови и задоволи потребностите на нови клиенти, като по този начин ще намали дела на конкурентите.
Освен това, ако новият продукт до голяма степен превъзхожда продукт, който се намира в крайна фаза на жизнения си цикъл, първият може да улови и делът на остаряващия продукт. Още по-положителен ефект би бил достигнат и ако същият този производител представя нови технологии и богати на функции продукти, с които да привлича продажбите на конкурентни продукти от по-нисък клас.


  • Неблагоприятни ефекти на пазарната канибализация върху локализираните пазари
Понякога канибализацията на пазара се явява необходимо зло за насърчаване на растежа. Много големи компании, като например веригите магазини, канибилизират продажбите на отделни магазини, като поставят няколко локации на един и същи пазар. Чрез поставянето на много магазини на пазара, една компания може да изгони конкурентите, но в същото време добавя и дискомфорт към собствените си магазини, които трябва да се конкурират помежду си. Обикновено анализаторите гледат негативно на тази стратегия.
В завършек можем да добавим, че електронната търговия също е причина за появата на пазарна канибализация в някои отрасли, тъй като се появява конкуренция между физическия и онлайн магазина на компанията майка. В много от случаите електронната търговия „изяжда“ част от потребителите на физическите си магазини.

В случай че искате да инвестирате в себе си, можете да посетите сайта ни: http://www.miracleworks.bg/ и да се запознаете с услугите и обученията, които предлагаме. Не позволявайте на конкуренцията да приложи по-горе посочената стратегия спрямо вас! Бъдете в крак с промените и реагирайте подобаващо на всяко предизвикателство. Ние сме тук да ви помогнем успешно да сбъднете вашите желания и постигнете отлични резултати!

Автор: Ваня Симова
Стажант Маркетинг и комуникации

Няма коментари:

Публикуване на коментар