четвъртък, 1 юни 2017 г.

Маркетингови проучвания - Защо са толкова важни?Tерминът маркетингово проучване доста често е объркващ, защото не всеки път е разбиран правилно, а и защото не винаги осъзнаваме какви са ползите му върху нашия бизнес и колко положителни страни може да ни донесе. Една от причините за неяснотата идва от това, че се губи разликата между маркетингово проучване и пазарно проучване.
Пазарно проучване се прави след като сте избрали конкретна целева група и разяснявате какво е характерно за нейното поведение. Иначе казано, тук проучването се прави върху тясна клиентска аудитория.
За разлика от пазарното проучване маркетинговото проучване работи с по-широк кръг потребители. То включва и пазарното проучване, но и се занимава с продуктово проучване и методи на дистрибуция. Най-добрият начин да различавате двете понятия е да имате предвид, че маркетинговото проучване е свързано с проучване на маркетинговия процес на самата фирмата, а не само с целевите ѝ клиенти.
Маркетинговото Ви проучване трябва включва следните точки :

1. Oпределяне на проблема

Проблемът - това е водещият фактор във вашето проучване. Цялото проучване ще бъде създадено на базата на този проблем, за това трябва ясно и точно да сте го формулирали. Например: "Защо продажбите са много големи в района на София, но са по-малки в отдалечените от столицата райони?".

2. Нужди от данни и методи за събирането им

Събирането на данни е следващата стъпка от проучването. За това трябва да си отговорите на въпроса как точно ще ги събирате данните – чрез анкети, телефонни обаждания, чрез интернет?

3. Определяне на примерни методи

След като сте определили начина за събиране на данни трябва да се изготви примерен вариант, в който да подберете въпросите, който ще задавате и самата визия. Как ще изглежда ? Как ще се разпространява ?

4. Анализ на данните

Как ще анализирате събраната информация? Чрез софтуер или ръчно ? С каква степен на точност трябва да са търсените резултатите ?

5. Определяне на времетраене и бюджет

Следващата стъпка е да определите бюджета, с които разполагате и в какъв срок искате да получите желаните резултати?

6. Събиране на данни

Тук трябва да осъществите самото събиране на данни, което е описано в горните точки.

7. Анализиране на събраните данни

След като вече сте събрали данните, на тази стъпка прибягвате към тяхното разчитане и анализиране.

8. Проверка за грешки

Нерядко в събраните данни се откриват различни грешки. Те могат да са налице в метода на събиране, в самото събиране на данните, както и в техния анализ. За това е задължително да обърнете внимание на всеки детайл преди финализиране на проучването.

9. Изготвяне на отчет за получените резултати

Маркетинговото Ви проучване трябва да завърши с един финален отчет, в който трябва да присъстват таблици, графики и/или диаграми със събраната информация и ясно и точно да се разчитат резултати. С този отчет трябва да може да отговорите на поставения си въпрос в точка 1.

Важни ползи от маркетинговото проучване

Въпреки че не е никак лесно и често се оказва доста трудоемко, маркетинговото проучване е на първо място полезно. То ще Ви даде резултати, които ще са Ви полезни при изготвяне на маркетинговата стратегия и постигане на желаните от вас цели.
Проучването е систематичен подход, който може да направи маркетинга Ви не просто по-лесен, но и по-ефективен.

Ето и няколко ползи от маркетинговото проучване :
 - Увеличава комуникацията между Вас и Вашите целеви клиенти.
- Показва какви са възможностите Ви, като Ви помага и да идентифицирате оптималните сред тях.
- Намалява риска, защото начертава правилната посока на маркетинговите усилия.

Автор:
Десислава Янкова
Miracle Works

Няма коментари:

Публикуване на коментар