вторник, 11 април 2017 г.

12 основни принципа на туристическия маркетинг
Експертите по туризъм определят няколко основни принципа на туристическия маркетинг. Препоръчва се да ги следвате, тъй като ще ви бъдат полезни:

1. Обновяване на услугата – остарелите форми на обслужване не привличат клиенти;
2. Изучаване на потенциалния пазар;
3. Отчитане на тенденциите в туристическия пазар - бързо да се реагира на събитията в страната и света;
4. Отчитане на регионалните особености - в различните страни отпуските и ваканциите са различни, предпочитанията също;
5. Отчитане на сезонните разлики;
6. Съответствие на комуникационния бюджет и комуникационните цели;
7. Съответствие на маркетинговата политика с конкретните цели;
8. Пробване на новите идеи преди тяхното внедряване на пазара;
9. Разграничаване на тактиката със стратегията - тактиката се отнася до редовните действия, а стратегията - до дългосрочната политика на туристическата фирма;
10. Анализ на допуснатите грешки в маркетинга;
11. Анализ на жизнения цикъл на услугата (по-долу ще се засегне същността му) - да се оцени моментът на спада на интереса към нея, за да се започне разработването на нова;
12. Правилна оценка на конкурентите. 

Автор:
Симона Петрова 
Стажант в Miracle Works

Няма коментари:

Публикуване на коментар