четвъртък, 20 октомври 2016 г.

Оптимизирайте бизнеса си с маркетинг автоматизацияКакво е маркетинг автоматизация?


Маркетинг автоматизацията е софтуер, чиято цел е да улесни и ускори маркетинговите процеси с цел фирми като вашата да увеличат ефективността си и да доведе до по-бърз растеж на приходите. Чрез тази технология вие ще опознаете по-добре своя потенциален клиент и ще можете да комуникирате по-добре с него като му изпращате по-релевантна информация, промоции или оферти.


Маркетинг автоматизацията ви помага да се справите по-ефективно с:

•    Имейл маркетинга
•    Създаването на лендинг страници
•    Сегментацията
•    Мениджмънта на контактите (leads)
•    Кръстосаните продажби
•    Мениджмънта на социалните медии
•    Измерването на възвръщаемостта на инвестициите (ROI)

Казано накратко употребата на софтуера ще ви отмени при повтарящи се маркетингови процеси, като това ще ви спести време и усилия.

Защо ви е нужна маркетинг автоматизация?

Чудите ли се какво отличава по-успешните компании от останалите? Те разполагат с правилните инструменти и знаят как да се възползват от тях. Техните екипи използват маркетинг автоматизация, за да направят своите кампании по-точни,  да създадат повече контакти и да постигнат по-висока възвръщаемост на инвестициите. Това се дължи на по-добрата осведоменост относно фунията на продажбите на съответната фирма, което им помага да разберат кои контакти са готови да купят продукта или услугата. В днешно време това знание се оказва абсолютно задължително.

Ползи от маркетинг автоматизацията

- По-висока ефективност
Независимо от големината на вашия екип, вие разполагате с ограничени ресурси, с които да развивате бизнеса си. Маркетинг автоматизацията ви помага да използвате по-ефективно времето, с което разполагате, като освобождава екипа ви от досадни повтарящи се задачи.
По този начин те имат повече време за креативни задачи, а това увеличава тяхната продуктивност и ефективност.

- Увеличаване на стойността на клиентите чрез допълнителни продажби и кръстосани продажби
Маркетинг автоматизацията създава серия от автоматизирани правила, с които да подпомогне допълнителните и кръстосаните продажби на вашия бизнес.
Например: ако клиент закупи един чувал кучешка храна, то вие можете да заложите автоматичен имейл, с който да го подканите да закупи и кучешки аксесоари.

- Спестява време със социалните медии
Маркетинг автоматизацията ви позволява да бъдете винаги организирани като ви предоставя възможност да планирате своите кампании и постове напред във времето.

- Знаете кога да се обадите
С помощта на оценяването и приоритизирането на контактите си, вие ще знаете кога някой от тях си мисли за вашия бизнес и съответно кога е подходящо да му се обадите.

- Съкращаване на времето за превръщането на контакта в клиент
Правейки процеса на продажба по-ефективен, вие спестявате времето, което е нужно на контакта да се превърне във ваш клиент.

И това са само част от ползите, които носи употребата на маркетинг автоматизацията, когато тя бъде добре управлявана. Тя може да се превърне в незаменим помощник на вашия бизнес, помагайки ви да разберете по-добре вашите клиенти и как да подходите към всеки един от тях. Това от своя страна има потенциала да ви донесе по-доволни клиенти и съответно по-високи продажби. Остава да си отговорите на въпроса: Готови ли сте да преминете на едно по-високо ниво на конкурентоспособност с помощта на маркетинг автоматизацията?

Как да се възползваме максимално от маркетинг автоматизацията?

Вижте нашето обучение Маркетинг автоматизация.

Искате да се възползвате от ползите на маркетинг автоматизацията, но няма човек от вашата фирма, който да се заеме с нея?
Свържете се с нас

Няма коментари:

Публикуване на коментар