четвъртък, 28 септември 2017 г.

Бъдещето на Маркетинговите ИзследванияНай-доброто развитие за бизнес организацията идва от наблюденията и анализите на пазара. Света на видео и аудио измерванията непрекъснато се развива, което означава, че стоим на прага на следващ скок в развитието на маркетинг изследванията. Тези новости могат да спомогнат за по-точни, по-широки и по-достъпни измервания, от които индустрията се нуждае. Те ще подобрят точността на цялостното изследване.
До 2025г. се предвижда маркетинговите изследвания да се развият в следните направления:
  • Представителните извадки и панелните изследвания ще продължат да бъдат в ядрото на измерванията.
  • Хибридните решения, между специалисти и технологии, ще се увеличават.
  • Бизнес организациите ще се отдалечат от отделните измервания и ще се търси консолидация помежду си.
  • Смартфоните ще осигурят широк достъп за мултимедийните изследвания, като паралелно ще работят множество решения в рамките на едно и също устройство.
  • Ще бъдат адаптирани повече и различни потребителски устройства, за да предоставят измервателни решения, на базата на софтуерът, управляващ дома.
  • Телевизионните измервания ще се развият, посредством ново поколение много по-умни устройства, като например таблетки. Това ще бъде на основават на стандартната потребителска технология и ще измерва много повече от телевизора.
  • Хората ще се отдалечат от активното изискване на панелните изследвания да декларират, че присъстват в стаята когато телевизорът е включен, което е норма за идентифициране зрителите. Метриките ще могат да моделират и откриват кой гледа телевизия.
Целите на измерването на аудиторията няма да се променят. Ще си остане бизнес, изграден на разбирането на хората. Това което трябва да се промени е как метриките да се изменят, за да може хората да станат център на измерванията, как да се сведе до минимум въздействието върху тяхното поведение и на свои ред как да се подобри точността, обхвата и гъвкавостта на маркетинговите изследвания.

Автор: Борислава Атанасова
Стажант Маркетинг, Miracle Works


Няма коментари:

Публикуване на коментар